Gömülü Sistem Çözümleri

Pek çok farklı alt sistemin birlikte çalışmasıyla oluşan robotik bir sistemde, bu alt sistemlerin koordinasyonunun sağlanmasının yollarından birisi de güvenilir bir gömülü yazılımdır. Bunun için, başta ARM olmak üzere, çeşitli platformlara gömülü yazılım geliştirmekteyiz. İnsan ve çevre ile etkileşim için gerekli bütün bileşenleri de sisteme entegre edebilmekte ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktayız.

Tasarladığımız sistemlerin çeşitli sensörlerle, aktüatörlerle ve başka sistemlerle haberleşme altyapılarını oluşturup doğrulayabilmekte ve böylece müşteri ihtiyaçlarına en uygun sistemi ortaya çıkarmaktayız.

Gerekli olduğu durumlarda bu sistemlerin batarya ile çalışacak şekilde mobilize edilmesi veya dış ortama çalışacak şekilde IP korumasına sahip şekilde paketlenmesini de gerçekleştirebilmekteyiz.